ทำไมต้องเลือกเรียนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (PN.) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

เปิดสอนมาแล้วกว่า 20 ปี

กู้ยืมค่าเทอมได้ เต็มจำนวนแห่งเดียวในประเทศไทย หรือสามารถแบ่งชำระค่าเทอมได้

เรียนง่าย จบเร็ว มีงานทำ รายได้ดี การันตีมีงานทำ 100%

รับรองจากสภาการพยาบาล

หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

หลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ของมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น จะมีทั้งหมด 2 วิทยาเขต วิทยาเขตวัชรพล และวิทยาเขตบุรีรัมย์

โดยนิสิตจะเรียนทั้งหมด 1 ปี แบ่งเป็น ภาคทฤษฎีที่มหาวิทยาลัย 6 เดือนและ ฝึกปฏิบัติที่โรงพยาบาลอีก 6 เดือน

ค่าใช้จ่ายในการสมัคร

ค่าแรกเข้า 10,500 บาท

 • ค่าสมัคร 4000 บาท(หลังชำระตัดโควตาเข้าศึกษาให้ทันที)
 • ค่ารายงานตัว 6500 บาท(ชำระตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดตามรอบรายงานตัว)

รายละเอียดการกู้ยืม

กู้ยืมค่าเทอมได้เต็มจำนวน !!!!!!

ทางมหาวิทยาลัยมีกองทุนเพื่อการศึกษา แห่งเดียวในประเทศไทย ที่ให้กู้ยืมค่าเทอมได้เต็มจำนวน จาก บริษัท เวิลด์ บริการเงินกู้การศึกษา จำกัด

ค่าเทอม จะอยู่ที่ 85,000 บาท ตลอดหลักสูตร 1 ปี  กู้ยืมได้ทั้งหมด

 • แต่ระหว่างเรียน จะมีการชำระค่าดอกเบี้ยประมาณ 900 บาท  จำนวน 12 เดือน 
 • หลังจากเรียนจบ จะเป็นการชำระส่วนของเงินต้น บวกกับดอกเบี้ย ประมาณ 1900 บาท จำนวน 60 เดือน

กรณีใช้ทุนส่วนตัวเรียน แบ่งชำระได้ 4 งวด ดังนี้

งวดที่ 1 ชำระ 13,750 บาท
งวดที่ 2-4 ชำระ 23,750 บาท

หน้าที่การงาน

 • ให้ความช่วยเหลือ แพทย์ พยาบาลวิชาชีพในการให้การพยาบาลเบื้องต้น แก่ผู้ป่วย ภายใต้การควบคุมดูแลของพยาบาลวิชาชีพ
 • จัดเตรียมอุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ให้พร้อมใช้งาน
 • ดูแลสถานที่แวดล้อม ตามมาตรฐานของหน่วยงาน
  และโรงพยาบาลตามกำหนด
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด
หน้าที่การงาน

โอกาสทางวิชาชีพ

 • ผู้ช่วยพยาบาลในโรงพยาบาลรัฐ และโรงพยาบาลเอกชน
 • คลินิกเสริมความงานต่างๆ
 • ศูนย์บริการช่วยเหลือผู้ป่วย
 • ศูนย์กายภาพบำบัด
 • ผู้ช่วยศูนย์บริการเสริมความงาม
 • ผู้ช่วยพยาบาลในคลินิกเวชกรรม
 • ผู้ช่วยพยาบาลในคลินิกเสริมความงาม
 • ผู้ช่วยพยาบาลในคลินิกศัลยกรรม
 • ผู้ช่วยศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ
 • และอื่นๆ อีกมากมาย

คำถามที่พบบ่อย

รับวุฒิอะไร ?

รับวุฒิ ม.6 ทุกแผนการเรียน หรือเทียบเท่าขึ้นไป

รับถึงอายุเท่าไหร่ ?

รับอายุ 17 –34 ปี

เรียนกี่ปี ?

เรียน 1 ปี เรียนภาคทฤษฎีที่มหาวิทยาลัย 6 เดือน และฝึกปฏิบัติ 6 เดือน

มีงานรองรับไหม ?

เรียนจบมีงานรองรับทันที ทำงานได้ทั้งโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลเอกชน และ คลินิกเสริมความงาม

กู้เรียนได้ไหม ?

ทางมหาวิทยาลัยมีกองทุนก็ยืมค่าเทอมได้เต็มจำนวน

หน้าที่ของ PN และ NA ต่างกันยังไง ?

PN ผู้ช่วยพยาบาล มีหน้าที่ช่วยเหลือพยาบาลดูแลคนไข้ รับคำสั่งจากแพทย์
และพยาบาล โดยใส่ชุดขาวมีแถบหมวกของวิชาชีพพยาบาล
NA ผู้ช่วยเหลือคนไข้ มีหน้าที่ดูแลใกล้ชิดคนไข้ รับคำสั่งจากแพทย์และ
พยาบาล โดยสวมชุดตามที่สถานพยาบาลกำหนด แต่จะมีข้อห้ามไม่ให้สวม
ชุดสีขาวคล้ายพยาบาล ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิด

มีรอยสักเรียนได้ไหม ?

มีรอยสักเรียนได้ แต่ต้องอยู่ในร่มผ้า สามารถปิดได้อย่างมิดชิด เพื่อความสง่างามของวิชาชีพ

จำกัดน้ำหนักส่วนสูงไหม ?

น้ำหนักและส่วนสูงมีความสมส่วนเหมาะสม ไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

มีหอพักใน มหาวิทยาลัยไหม ?

ทุกวิทยาเขตมีหอพักในมหาวิทยาลัย ยกเว้นกรณีของภาคพิเศษ

เงินเดือนระหว่าง PN และ Na ?

อัตราค่าตอบแทนผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปีค่าตอบแทนเริ่มต้นในสถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลทั่วไปสูงกว่า ผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนบริบาลเนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถใช้เวลาและความอดทนในการศึกษามากกว่านั้นเอง

วิธีการสมัครเรียน

สามารถกรอกใบสมัครได้ที่ https://www.western-admission.com/applyonline/

ภาพบรรยาการฝึกงาน

ติดต่อเรา

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น เลขที่ 4 หมู่ 11 ถ.หทัยราษฎร์ ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา
จ.ปทุมธานี 12150

สำนักประชาสัมพันธ์และรับสมัคร

ติดต่อสอบถามรายละเอียด